Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Theodorakakis Service είναι ιταλική.

Αυθεντική Τεχνολογία που σας κάνει πραγματική οικονομία. Προκύπτει οικονομία στα καύσιμα της τάξης του 50%.

Προσοχή! Η διαφορά σε σχέση με τις κινέζικες και τουρκικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην αγορά του αυτοκινήτου σήμερα, είναι η αντοχή στο χρόνο και η ποιότητα!

Με βάση τις εμπειρίες πελατών μας, που προτίμησαν στο παρελθόν τις “οικονομικές” τεχνολογίες μετατροπής που προέρχονται απ’ την Κίνα και την Τουρκία, και σύμφωνα και με τις τεχνικές αναλύσεις που έχουμε στα χέρια μας οι τεχνολογίες αυτές παρουσιάζουν προβλήματα διαρροής νερού, διαρροής γκαζιού και απαιτούν τελικά ρύθμιση σε εβδομαδιαία βάση.